Jesteś tutaj:  Strona g?wna » Jak stworzy? ?ywy i interesuj?cy portal firmy specjalistycznej?
Jak stworzy? ?ywy i interesuj?cy portal firmy specjalistycznej?
Autor: Grzegorz Kulczykowski   

Aby zrealizowa? dobrze wymienione w tytule zadanie, nale?y wyczerpuj?co odpowiedzie? na ka?dy z punktw b?d? go rozwin??.

 • Co robi nasz klient w Internecie?
  • Czego poszukuje w Internecie specjalista?
  • Dlaczego Internauta ma zagl?da? na nasz portal?
  • Co dostarcza Internaucie konkurencja?
  • Co Internauta znajdzie tylko na naszym portalu?
  • Jak zamieni? Internaut? na Klienta?
 • Dlaczego tworzymy taki portal?
  • Powody, dla ktrych tworzymy portal (co my z tego mamy?)
   • Odpowiadamy na potrzeby klientw w Internecie prezentuj?c jednocze?nie swoje kompetencje
   • Przekierowujemy klienta ze ?wiata wirtualnego do realnego
   • Dbamy o realnego klienta w ?wiecie wirtualnym
 • Co oferujemy naszym klientom poprzez portal?
  • Czy dostarczamy potrzebnej wiedzy?
  • Czy przedstawiamy nowe wyzwania rozwijaj?cego si? ?wiata?
  • Czy prezentujemy rozwi?zanie problemu?
  • Czy u?atwiamy podj?cie decyzji dostarczaj?c niezb?dnych informacji?
  • Czy u?atwiamy im wybr prezentuj?c wszystkie za i przeciw?
  • Czy u?atwiamy kontakt?
 • Jakie zagadnienia poruszamy na portalu?
  • Czy b?d? publikacje z teorii, nauki, bada? i nowych technologii?
   Publikuj?c takie artyku?y niesiemy niejako w tle przes?anie: Jeste?my firm? rozwojow?, nad??amy za najnowszymi trendami, ?ledzimy najnowsze rozwi?zania i stale podnosimy jako??.
  • Czy b?d? omawiane normy i zasady certyfikacji?
   Przes?anie: Nasza us?uga (produkt) spe?nia wszystkie wymagane normy, jest bez zarzutu, znamy wszystkie wymagania. A czy twj zak?ad spe?nia konieczne przepisy i normy?
  • Czy b?dziemy publikowa? opisy wdro?onych przez nas aplikacji?
   Przes?anie: Potrafimy wdro?y? z sukcesem nasze kompetencje i wiedz?.
  • Czy opiszemy produkty (us?ugi)?
   Przes?anie: Zapoznaj si? z ofert?.
  • Czy zamie?cimy dane kontaktowe?
   Przes?anie: Skontaktuj si? z nami.
 • Jak wype?ni? portal tre?ci??
  • Jak zorganizowa? prac? redakcji?
   • Struktura redakcji
    • Redaktor naczelny
    • Redaktor merytoryczny
    • Redaktor prowadz?cy
    • Sekretarz
    • Redaktor graficzny
    • Redaktor techniczny
   • Czy jeden redaktor mo?e obj?? wszystkie funkcje?
   • Czy redaktorami mog? zosta? pracownicy firmy?
   • Jakie zastosowa? narz?dzia-programy do obs?ugi redakcyjnej portalu?
   • Czy powo?a? Kolegium redakcyjne?
  • Sk?d wzi?? autorw?
   • Pracownicy firmy
   • Konferencje bran?owe
   • Jednostki certyfikacyjne
   • Instytuty naukowe i uczelnie
   • Dziennikarze
  • Jak zaplanowa? wydanie?
   • Podzia? tematyczny
   • Podzia? wg rodzajw tekstw
    • Teoria, normy, prawo, nauka
    • Aplikacje - czyli udane wdro?enia firmy
    • Produkty - nowo?ci w ofercie
    • Marketing: kontakt, sprzeda?, reklama
 • Zapraszamy czytelnikw do wsp?pracy
  • Komentarze
  • Oceny artyku?w
  • Forum dyskusyjne
  • Portale spo?eczno?ciowe
 • Promujemy portal, informujemy o nim
  • Klienci firmy
  • Miejsce w Google
 • Sukces czy pora?ka portalu?
  • Analiza ruchu na portalu
  • Ogl?dalno?? artyku?w
  • Wska?nik odrzuce?
  • Przechodzenie od artyku?u do artyku?u
  • D?ugo?? odwiedzin
  • Konwersja
  • Frazy z wyszukiwarek
 • Przychody
  • Konwersja ruchu na portalu na realn? sprzeda?
  • Sklep internetowy
  • Sprzeda? reklamy
  • Wsp?praca z innymi firmami
 

Skontaktuj si? z nami

tel. +48 790 790 840

Prosz? o maila lub telefon.

Imie i nazwisko
Firma
Telefon
Email
Tre??