Jesteś tutaj:  Strona g?wna » Etapy budowy witryny » Prototypowanie, funkcjonalno?ci, u?yteczno?? i dost?pno??
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1504. Error 9: Invalid character
Prototypowanie, u?yteczno??, funkcjonalno?ci, dost?pno??

Na tym etapie szkicujemy i rozrysowujemy kszta?t strony patrz?c na ni? przede wszystkim pod k?tem u?yteczno?ci i funkcjonalno?ci. Zastanawiamy si?, czego b?dzie szuka? u?ytkownik na naszej stronie i jak mu to najpro?ciej udost?pni?. Jest to czas tworzenia makiet (papierowych, komputerowych), rozmw, przymiarek, mniej lub bardziej zaawansowanych bada?. Rzecz zdawa?oby si? oczywista dla twrcy nie musi taka by? dla u?ytkownika.

Budujemy wi?c architektur? informacji, ustalamy podstawowe ?cie?ki, po ktrych b?dziemy prowadzi? u?ytkownika (tzw. heurystyki). No i sprawdzamy przy udziale innych osb (ostatecznie nawet znajomych i rodziny) jak to dzia?a. Czy odczytuj? w?a?ciwie nasze intencje? Czy te? ich zachowania r?ni? si? zasadniczo od przewidzianych przez nas?

Makietowanie to doskona?y moment na wychwycenie ewidentnych b??dw, ktrych usuni?cie ju? w trakcie produkcji mo?e by? bardzo skomplikowane.

Kolejny etap: Platforma techniczna

Zbudujmy Twoj? witryn? wed?ug najlepszych wzorcw. Zapraszam do wsp?pracy.