Jesteś tutaj:  Strona g?wna » Etapy budowy witryny » Projekt graficzny
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1504. Error 9: Invalid character
Projekt graficzny

Witryna oraz kluczowe strony powinny by? ju? gotowe na makiecie i zaakceptowane przez informatyka-programist?. Dopiero wtedy mo?emy przekaza? nasze makiety grafikowi, aby zaprojektowa? witryn? zgodnie z naszym schematem. Na tym etapie istnieje du?e niebezpiecze?stwo "przedobrzenia", czyli napchania na stron? mnstwa ozdbek, bajerw i ambitnych obrazkw. Graficy lubi? bowiem demonstrowa? mo?liwo?ci: swoje i wykorzystywanych przez nich programw graficznych.

Bez w?tpienia strona musi by? estetyczna i jak wynika z bada?, u?ytkownicy zwracaj? na to uwag?. Niemniej na witryn? internetow? u?ytkownik wchodzi po to, by znale?? informacj? b?d? zrealizowa? swoje zamiary, a nie po to, by do?wiadcza? wyrafinowanych wra?e? estetycznych! Je?li tego pragnie, to raczej odwiedzi serwis fotograficzny (np. flickr.com), si?gnie po album albo wybierze si? do kina.

U?ytkownicy szukaj? przede wszystkim tre?ci i szata graficzna nie powinna im w tym przeszkadza?. Odporno?? na rozbudowan? grafik? jest tak du?a, ?e zjawisko to nazwano ?lepot? banerow?. Badania dowodz?, ?e czytelnik szybciej znajdzie wa?n? informacj? napisan? zwyk?ym, wyr?nionym tekstem ni? umieszczon? na ogromnym, kolorowym obrazku na ?rodku strony!

Grafikowi warto ju? podsun?? propozycj? rodzaju czcionek oraz palet? kolorw do zastosowania na stronie. Jest wiele doskona?ych narz?dzi do tworzenia unikalnej i harmonijnej palety kolorw, ktre nadadz? stronie klimat adekwatny do tre?ci, a zarazem bliski estetyce w?a?ciciela witryny.

Kolejny etap: Wprowadzanie tre?ci strony

Zbudujmy Twoj? witryn? wed?ug najlepszych wzorcw. Zapraszam do wsp?pracy.