Jesteś tutaj:  Strona g?wna » Etapy budowy witryny » Prace przygotowawcze
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1504. Error 9: Invalid character
Prace przygotowawcze

Bardzo wa?ny etap. Je?eli potraktujemy go po macoszemu, istnieje du?e ryzyko, ?e w procesie projektowania zabrniemy w ?lep? uliczk? i w kolejnych etapach wszystko trzeba b?dzie zaczyna? od nowa. Poci?ga to za sob? zarwno koszty, jak i strat? czasu.

W tej fazie przygotowania ustalamy cel biznesowy witryny. Np. czy nasza strona ma sprzedawa? produkt lub us?ug?? Czy raczej kreowa? wizerunek, a je?eli tak to jaki? A mo?e tylko prezentowa? ofert? i zach?ca? do kontaktu? Wsp?gra? z akcj? promocyjn?? Zastanawiaj?c si? nad celem strony nale?y pomy?le? o mierzalno?ci celw. W jaki sposb oceni?, czy cel zosta? osi?gni?ty, czy nie? Dobrze zaprojektowana strona pozwoli uzyska? tak? ocen?.

Ju? na tym etapie warto pomy?le? o tym, jakie konkretne dzia?ania u?ytkownika b?d? ?wiadczy?y o tym, ?e zachowa? si? zgodnie z intencjami twrcy strony (wys?a? formularz zapytania, zamwi? produkt, przeczyta? w?a?ciwy artyku? itp).

Na etapie przygotowawczym analizujemy strony konkurencyjne. Witryny takie stanowi? prawdziw? kopalni? informacji i inspiracji, zarwno w aspekcie pozytywnych rozwi?za?, jak i b??dw i brakw. Warto przyjrze? si? sposobie pozycjonowania, doborze s?w (fraz) kluczowych, opisw itp.

Je?eli tego jeszcze nie mamy, wyszukujemy i kupujemy domen? oraz zastanawiamy si? nad hostingiem (serwerem, na ktrym fizycznie umie?cimy nasze strony).

Kolejny etap: Prototypowanie

Zbudujmy Twoj? witryn? wed?ug najlepszych wzorcw. Zapraszam do wsp?pracy.