Jesteś tutaj:  Strona g?wna » Etapy budowy witryny » Platforma techniczna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1504. Error 9: Invalid character
Platforma techniczna

Zastanawiamy si? nad narz?dziem informatycznym, ktre pozwoli nam urealni? nasze wizje. Czasami (chocia? ju? bardzo rzadko) wystarcza rozwi?zanie bardzo proste, czyli zwyk?? statyczna strona napisana w kodzie HTML. Mo?na te? zleci? programi?cie wykonanie witryny wraz z panelem administracyjnym do zarz?dzania tre?ci? czyli tzw. CMS. Osobi?cie jednak jestem gor?cym zwolennikiem oprogramowania powstaj?cego w trybie open source (GNU), a wi?c ca?kowicie darmowego, tak?e dla rozwi?za? komercyjnych.

Mwi?c o takich rozwi?zaniach nale?y wymieni? przede wszystkim Jooml? dla witryn, Wordpress dla blogw oraz VirtueMart lub OSCommerce dla sklepw internetowych. Zw?aszcza Joomla jest dzie?em szczeglnie godnym polecenia. Posiada pe?ne mo?liwo?ci zaawansowanego portalu. Pracowa?em na wielu systemach p?atnych b?d? "szytych na miar?" i z pe?nym przekonaniem stwierdzam, ?e mo?liwo?ci oraz elastyczno?? Joomli s? niezrwnane. W Internecie mo?na znale?? mnstwo dodatkw, ktre pozwol? rozbudowa? i dostosowa? to narz?dzie dok?adnie do naszych potrzeb. Do tego za darmo i absolutnie legalnie! Z programistami o specjalnym narz?dziu warto rozmawia? dopiero wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakim? bardzo zaawansowanych technicznie portalem.

Tak czy owak nasze makiety powinna obejrze? osoba odpowiedzialna za techniczne funkcjonowanie strony. By? mo?e za??da uszczeg?owie? technicznych lub opisu tego, co dok?adnie chcemy uzyska?.

Kolejny etap: Projekt graficzny

Zbudujmy Twoj? witryn? wed?ug najlepszych wzorcw. Zapraszam do wsp?pracy.