Jesteś tutaj:  Strona g?wna » Etapy budowy witryny » Aktualizacja i wzbogacanie strony
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1504. Error 9: Invalid character
Aktualizacja i wzbogacanie strony

Chyba nie wr?czysz swojemu klientowi przestarza?ej oferty? A? dziw, jak cz?sto na stronach znajduj? si? nieaktualne informacje, dodatkowo opatrzone datami wprowadzenia tre?ci sprzed wielu lat.

Je?eli w firmie i ofercie dokonuj? si? jakie? zmiany, nale?y zadba? o niezw?oczne umieszczenie ich na witrynie. Niezale?nie od tego, nale?y regularnie przegl?da? ka?d? ze stron i dokonywa? koniecznych zmian, np. usuwaj?c notk? "nowo??" obok informacji sprzed dobrych kilku miesi?cy.

Klient b?dzie odwiedza? nasz? stron?, je?eli b?dzie ?ywa, aktualna i wzbogacana tre?ci?. Nic tak nie zniech?ca, jak nieaktualna informacja albo pusta strona. Rwnie? roboty wyszukiwarek b?d? rzadziej odwiedza? nasz? stron? i s?abiej j? indeksowa?, je?eli zobacz?, ?e od d?u?szego czasu nic si? na niej nie zmienia.

Warto wi?c regularnie wzbogaca? nasz? stron?. Na stronie warto umie?ci? modu? informuj?cy o wprowadzonych nowo?ciach oraz kana? RSS. Warto te? stworzy? newsletter, w ktrym b?dziesz informowa? klientw o nowo?ciach na stronie i w Twojej ofercie. A mo?e dostarczysz im potrzebnej wiedzy bran?owej? To bardzo poszukiwany internetowy "towar". Ty j? posiadasz i stale rozwijasz - inaczej Twj biznes by nie istnia?. Je?eli zademonstrujesz j? U?ytkownikowi, mo?esz by? pewny, ?e szukaj?c produktu/us?ugi zwrci si? w?a?nie do Ciebie. Kto nie chcia?by by? obs?u?ony przez kompetentnego fachowca?

Wysoko cenione s? blogi. Warto wi?c takiego fachowego bloga prowadzi?.

Analizuj?c ruch u?ytkownikw zauwa?ysz, ?e pewne tre?ci budz? wi?ksze zainteresowanie ni? inne. Warto je wtedy uwypukli?, przenie?? na bardziej wyra?ne miejsce i w tym kierunku rozbudowywa? witryn?. Za? mniej ciekawe ukry? b?d? zmodyfikowa?.

Zbudujmy Twoj? witryn? wed?ug najlepszych wzorcw. Zapraszam do wsp?pracy.