Jesteś tutaj:  Strona g?wna » Dlaczego warto wydawa? w Internecie w?asn? gazet? firmow??
Dlaczego warto wydawac wlasna gazet? firmow?? PDF Drukuj Email
Autor: Grzegorz Kulczykowski   

Przez ostatnie kilka lat Internet przeora? pogl?dy mened?erw i rozbi? utrwalone od lat nawyki.

Firmy fonograficzne trwaj? w permanentnym kryzysie spowodowanym bezp?atn? wymian? plikw muzycznych przez Internet.

Nak?ady prasy papierowej spadaj?, likwidowane s? tytu?y z wieloletnim dorobkiem i tradycj?, wydawcw cieszy sam fakt stabilno?ci nak?adu b?d? niewielkich spadkw. Czytelnicy zamiast rozk?ada? papierow? p?acht? czytaj? wiadomo?ci on-line.

Odnotowuje si? sta?y spadek przychodw z reklamy w tradycyjnych mediach, zw?aszcza w telewizji. Rosn? za to systematycznie nak?ady na reklam? internetow?.

Chocia? redaktor naczelny papierowego czasopisma prze?ywa istotnie trudne chwile, to rozwj Internetu stwarza ogromn? szans? dla tych, ktrzy kiedy? nawet nie mogli pomarzy? o wydaniu swojej publikacji.

Kilkana?cie lat temu napisa?em swj pierwszy artyku? i zanios?em go do redaktora do?? powa?nego periodyku, ktry ukazywa? si? w nak?adzie 10 000 egzemplarzy. Zosta? przyj?ty, dobrze oceniony i opublikowany. Ilu czytelnikw go przeczyta?o? Nie wiem. Kilka tysi?cy? Rzadko si? si? zdarza, ?eby numer kto? czyta? od deski do deski. Innej redakcji zaproponowa?em lepszy - moim zdaniem - artyku?. Odrzuci?a go. Poniewa? do?? szybko si? zdezaktualizowa? - nikt go ju? nie przeczyta?.

Wracam pami?ci? do tych chwil, kiedy ogl?dam statystyki ogl?dalno?ci blogw b?d? artyku?w o ?enuj?cej niekiedy warto?ci. Zapoznaje si? z nimi taka liczba czytelnikw, o ktrych przed laty mog?em jedynie pomarzy?. W tej chwili, je?eli mam co? innym do powiedzenia, kiedy mog? co? przekaza?, opowiedzie? o sobie, swoich przemy?leniach i do?wiadczeniach - nie napotykam praktycznie ?adnych barier. Nie musz? zabiega? o druk u ?adnego nad?tego sekretarza redakcji - umieszczam tekst na stronie. Wszystko.

Nie ma ju? ?adnych barier, by opublikowa? w?asn? gazet? i dotrze? z ni? do czytelnikw. Koszty s? minimalne. Nie ma ju? kosztw druku, ?amania, dystrybucji i sprzeda?y. Rzecz, ktra wydawa?a si? nieprawdopodobna kilka lat temu - wydawanie w?asnej gazety - teraz zale?y ju? tylko od Twojej ch?ci i woli.

Zach?cam do takiej decyzji.

W?asny, ?ywo redagowany portal firmowy mo?e sta? si? dla Ciebie forum spotkania z klientami, przestrzeni? wzajemnej wymiany i dyskusji. Mo?e te? sta? si? dla Ciebie o?rodkiem dokumentuj?cym Twj dorobek, prac?, Twoje kompetencje i zasoby wiedzy. Stanie si? skarbnic? wiedzy, do ktrej w ka?dej chwili kto? mo?e zajrze?, ktra si? nie starzeje.

Czasami wydaje si? nam, ?e to, co robimy, jest oczywiste dla innych, ?e dzie?o mwi samo za siebie: dobry produkt, zrealizowana us?uga, zamkni?ty projekt. Rzeczywi?cie tak jest. Ale jednak cz?sto to nie wystarcza. Ludzka pami?? jest ulotna. Fakty si? zacieraj?, zaczynaj? zmienia? swoje znaczenie. Cieszymy si? wakacyjnym wyjazdem, ale robimy zdj?cia, by zachowa? te chwile. Niektrzy robi? sobie zapiski, notatki z podr?y. Firmowy portal utrwali Twoj? prac?. Przede wszystkim dla Ciebie i Twoich klientw lub partnerw. Zdziwisz si?, kiedy zobaczysz, jak jest to te? wa?ne dla innych, zupe?nie nieznanych Ci teraz osb.

Tak? gazet? mo?esz mie? ju? teraz.

 

Skontaktuj si? z nami

tel. +48 790 790 840

Prosz? o maila lub telefon.

Imie i nazwisko
Firma
Telefon
Email
Tre??